Word Count: 0

Въведение в инструмента

Онлайн инструментът за извличане на английски думи може да извлече всички английски думи в текста, филтриране с едно щракване и филтриране на квалифицирани английски думи, поддържа експортиране в TXT или Excel.

Този инструмент може да извлече всички английски думи от разхвърлян текстов низ и да ги сортира в един на ред за бързо сортиране и филтриране на текстови данни.

Как се използва

Поставете текста, който трябва да се обработи, и щракнете върху бутона, за да завършите извличането. След като извличането приключи, можете бързо да копирате или експортирате запазените резултати в TXT или Excel.

Можете да щракнете върху бутона за пример, за да изпробвате този инструмент.