+ Select File
Image Preview
Preview

Въведение в инструмента

Онлайн инструмент за промяна на разделителна способност 300 DPI, можете да зададете разделителната способност на изображението на 300 DPI или За персонализирано стойности на разделителна способност инструментът променя само стойността на дисплея на DPI, но не променя размера и качеството на изображението.

Инструментът ще зададе хоризонталната разделителна способност и вертикалната разделителна способност на изображението на 300 DPI или стойността на DPI, която сте задали, и поддържа само изображения в рамките на документ с размер 1 MB.

След промяна на DPI ширината и височината на вашето изображение няма да се променят, качеството на изображението няма да се промени и инструментът само ще променя DPI стойност на дисплея.

Как да използвате

Задайте стойността на DPI на изображението, която трябва да бъде променена, щракнете върху качване или качете вашето Плъзнете изображението директно на страницата и инструментът автоматично ще завърши промяната на DPI на изображението.

След като модификацията приключи, можете да щракнете върху бутона, за да го изтеглите и запишете локално. Ако не можете да запазите компютъра, вдясно- щракнете и запазете като, просто натиснете и задръжте телефона, за да запазите.