Item Count: {{allCount}}

Alətin təqdimatı

JSON massivi alətinə onlayn mətn siyahısı hər sətir üçün mətn siyahısını JSON massivi formatına çevirə bilər. Konversiya başa çatdıqdan sonra o, bir kliklə surəti və ya endirməyi dəstəkləyir.

Mətn siyahısındakı boş sətirlər və verilənlərdən əvvəl və sonrakı boşluqlar avtomatik silinə bilər və yaradılan JSON formatlaşdırılmamış status sətridir.

İstifadə qaydası

Mətn siyahısını yerləşdirdikdən sonra mətn siyahısının JSON massivi formatına çevrilməsini başa çatdırmaq üçün düyməni basın.Mətn məlumatında boş sətirlər varsa və ya mətn elementlərindən əvvəl və sonra boşluqları seçə bilərsiniz, siz boş sətirləri və ya ön və arxadakı boşluqları avtomatik süzgəcdən keçirə bilərsiniz.

Bu alətdən tez istifadə etmək üçün nümunə düyməsinə klikləyə bilərsiniz.